Hengelo

Jaarvergadering met aansluitend lezing (Ambt Delden)

Afdeling:

Hengelo

Datum:

26-03-2020


Kosten:

Gratis

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

't Hoogspel (achterzaal)
Bornsestraat 1
7495 VL Ambt Delden

Route

Het bestuur legt verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Meer info:

De voorbereiding voor de a.s. Jaarvergadering is in volle gang. Binnenkort komt het Jaarverslag 2019 beschikbaar op onze website. De notulen van de afgelopen Jaarvergadering van 14 maart 2019 staan reeds op de bestuurspagina van onze website.

De agenda van de Jaarvergadering op 26 maart a.s. ziet er als volgt uit:

 1. Opening door waarnemend voorzitter
 2. Notulen jaarvergadering d.d. 14 maart 2019
 3. Jaarverslag over 2019
  - Samenstelling van / vacatures in het bestuur
  - Financiƫle situatie en begroting 2020
  - Samenstelling activiteitencommissie
  - Samenstelling / benoeming en verslag kascommissie
  - Vergaderingen bestuur(sleden)
  - Activiteiten in 2019
  - Bloemschikken seizoen sept. 2018/april 2019
  - Digitalis / website/ Facebook
  - Leden
  - Activiteiten 2020
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Na een korte pauze is er rond 20.30u. aansluitend een korte lezing. Nadere info hierover komt nog.
Om het geheel een gezellig samenzijn te laten zijn wordt voor een hapje en een drankje tijdens de Jaarvergadering en tijdens de pauze gezorgd.
Om nieuwe leden kennis te laten maken met onze vereniging / afdeling worden zij met name uitgenodigd. U bent van harte welkom.