Activiteiten & Actueel

DOOR DE SCHATKAMER DER NATUUR

Dialezing door Philip Friskorn op 20 januari 2009

 

Bij zijn vorige lezing in 2005 beperkte Philip Friskorn zich tot de provincie Overijssel; deze keer stond ons een grote variatie aan landschappen te wachten.  

Aan het begin kwam het rivierenlandschap van de IJssel. Verschillende oude rivierarmen zijn weer geopend om bij hoge waterstand de rivier de ruimte te geven. Ook ganzensoorten zoals de grauwe en de Canadese gans profiteren hiervan. Op de zandbanken bij de riviermonding groeit veenpluis.

Een grote tegenstelling hiermee vormt het grensgebied tussen Friesland en Drente, een afwisseling van stuifzand en heide. Op de natte gedeel­ten groeien dopheide en zonnedauw, op de droge delen vind je struik­heide. Sinds kort zijn daar ook weer adders te zien.

Vóór de pauze kwamen lente en zomer uitvoerig aan bod, na de pauze herfst en winter. We zagen in het Speulderbos prachtige opnamen van paddestoelen bij het vroege ochtendlicht en bij zonsondergang.

De winter was de strenge winter van 1997 (met de Elfstedentocht).

Je zag hoe eenden een manier vonden om de kou door te komen: diverse eendensoorten zoals zaagbekken, krakeenden, brilduikers en nonnetjes zochten hun toevlucht in het koelwater van de centrale bij Harculo.

We kregen heel bijzondere opnamen te zien, gemaakt vanuit de schuilhut, een soort tentje in camouflagekleuren: een serie dia's van de schuwe roerdomp en twee kraanvogels. Na 150 jaar is de kraanvogel weer terug in Nederland.

"Kunstmatige", maar daarom niet minder mooie natuur zagen we in het vogelparadijs de Oostvaardersplassen (lepelaar) en het Naardermeer (purperreiger en aalscholver.)

Een reeks prachtige sneeuwlandschappen, zoals we die kort tevoren ook in onze eigen omgeving hadden kunnen zien, sloot deze bijzondere avond af.

Er waren 48 bezoekers en de aandacht waarmee ze de lezing volgden sprak voor zich. Wie er niet was, heeft veel gemist!

 

Rob de Widt

 Zie ook www.skylark.nl

meer

 

 

 

25
Jun
Schilderachtige Hollandse luchten, beestjes en wat geel
24
Jun
OOK VEEL GEEL
Menu