Diversen

Van de voorzitter

Wil onze afdeling een volwaardig bestuur hebben dan heb je naast het driemanschap van een dagelijks bestuur (DB), een bloemschikcoördinator en een algemeen bestuurslid nodig.
Helaas bestaat ons bestuur nog uit 3 leden die allemaal dubbelfuncties hebben. Als volgend jaar maart na 9 jaar ik als voorzitter reglementair (art. 3) moet aftreden en er geen opvolger is, dan komt de continuïteit van onze afdeling in groot gevaar. De overige 2 bestuursleden hebben namelijk aangegeven dat zij de functie van voorzitter niet ambiëren, ook niet tijdelijk.

Als DB hebben we hier onlangs uitgebreid over gesproken. Kenmerkend is dat naburige afdelingen met soortgelijke bestuursproblemen kampen. Uit een krimpend ledenaantal wordt het steeds moeilijker bestuursleden te vinden. Verregaande samenwerking met naburige afdelingen zal daarom nodig zijn.
Als G&B-bestuur hebben we besloten minder vast te houden aan directe invulling van de vacatures. Dit betekent dat leden zich kunnen aanmelden als kandidaat bestuursleden en dat in overleg met het zittende bestuur de zetels opnieuw verdeeld kunnen worden. Niet-leden mogen zich ook aanmelden met de toezegging dat zij op korte termijn zich als lid van G&B aanmelden. Bestuurs- en AC-leden krijgen de abonnementskosten vergoed. Financieel kan dat dus geen barrière zijn.

Als u vindt dat onze afdeling moet blijven bestaan meldt u dan aan als kandidaat bestuurslid. Wij gaan dan graag met u in gesprek en laten u zien hoe leuk het is om voor een periode van minimaal 3 jaar uw diensten aan te bieden. Mocht u iemand weten in uw directe omgeving die tijd en capaciteit heeft om minimaal één periode een bestuursfunctie in te willen vullen, stimuleer hem/haar dan om zich te bij ons te melden.
Als bestuurslid hoef je niet alles te weten van tuinen en planten, heb ik ook niet. Bekend met het gebruik van MS-Word, e-mail en internet is wel een vereiste.

Wij zien uw sollicitatie gaarne tegemoet!

Namens het dagelijks bestuur,

Frans Besselink, voorzitter

meer

 

 

 

13
Dec
Westlandse buitenplaatsen van weleer
06
Dec
De kracht van kruiden - Blik op de tuin no. 879