Activiteiten & Actueel

Een overzicht van alle gebeurtenissen in 2005

 

 

Lezingen en demonstraties

 

17 januari

"Overijssel tussen Regge en Reest" door natuurfotograag Philip Friskorn. Een boeiend verhaal over ontstaan en ontwikkeling van hat landschap, ondersteund door prachtige dials over de planten- en dierenwereld en cultuurmonumenten als kastelen en watermolens. Er waren 45 bezoekers.

 

10 februari

Na de jaarvergadering gat Jochen Walther, voorzitter van afdeling Hellendoorn/Nijverdal, een dialezing over hat Open Tuinen Weekend van 2003. Mooie tuinen, goede dia's en een verhaal met veal humor.

Er waren 55 bezoekers.

 

7 maart

"Klimaatverandering in de achtertuin" door Arnold van Vliet van de Universiteit van Wageningen, bioloog en coordinator van hat Natuurkalenderproject. Doel van dit project is hat vastleggen van de gevolgen die de temperatuurstijging heeft veer de bloeitijd van planten, de komst van vlinders, vogels en insecten in hat voorjaar, de start van de vogeltrek enz. Een goede spraker en een mooie Powerpoint- pres entatie. Jammer dat er niet dan 36 bezoekers waren.

 

7 april

"Geschiedenis van de Nederlandse tuinen en landschappen" door de hear en mevrouw Brans. Een dialezing met (soms tats te uitvoerige) informatte over de tuinkunst van de Middeleeuwen tot in onze tijd.

Het honorarium van de sprekers was bestemd veer een scholingsproject veer kinderen in India. Er waren 39 bezoekers.

 

21 september

"Milieuvriendelijk tuinieren" door de hear Pol, voorlichter bij Ecostyle. Centrale vraag: hoe bestrijd ik ziekten en plagen in mijn tuin? We kregen uitvoerige informatie over de milieuvriendelijke produkten van Ecostyle. Er waren 44 bezoekers, alIen laden.

 

11 oktober

Wouter Kromhout, dendroloog en werkzaam bij de Darthuizer Kwekerij in De Bilt, sprak over "heesters en vaste planten in kleine tuinen". Aan de hand van een plantenlijst gaf hij grondige informatie over toepassing, snoei enz. Zijn kwekerij houdt zich vooral bezig met vernieuwing en verbetering van het sortiment.

Een interessante avond met 55 bezoekers, waaronder 2 niet-leden.

 

2 november

"Schaduwplanten en varens" , een lezing door Hans Kramer, een echte liefhebber en veer velen een goede bekende. Ook hij besprak toepassing en sortiment van de planten op zijn lijst. Misschien komt hij nog eens terug om de andere helft van de lijst te bespreken. Publiek en speaker wisselden geregeld ervaringen uit. De opkomst was goed: 50 leden.

 

24 november

Demonstratie kerstbloemwerk door Marieke Nolsen, bij velen van ons bekend door haar bloemschiklessen en workshops, die ze enkelejaren jaren geleden veer onze afdeling verzorgde.

Nog steeds werkt ze volgens het principe: gebruik uitsluitend natuurlijke materialen. Het publiek was opvallend stil, terwijl er bij andere kerstdemonstraties vaak wordt gepraat.

De 148 (!) aanwezigen, waaronder veel oud-cursisten van Marieke, waren duidelijk onder de indruk van haar prestaties.

Een qeweldiqe avond en het hoogtepunt van het jaar!

 

Cursussen

 

Bloemschikken

Ook dit jaar waren er zes groepen,nl. vier in Hengelo en twee bij de firma Nijhof in Ambt Delden.

 

Basiscursus Tuininrichting

Jammer genoeg kon deze cursus wegens gebrek aan belangstelling niet doorgaan.

 

Ruilochtenden

Beide ochtenden werden bezocht door + 50 deelnemers, waaronder diverse nieuwe mensen. Zoals gewoonlijk was er weer een levendige "ruilhandel"

 

Excursies

Avondexcursie op 11 mei naar de fuchsiakwekerij van Theo Jeukens in Ambt Delden met 40 deelnemers. Theo is een goede spreker: zijn verhaal, hoewel vlot en opgewekt, had een zorgelijke ondertoon: de financiële problemen van het bedrijf. We kregen veel goede tips over de verzorging van de fuchsia en er was volop gelegenheid om vragen te stellen en planten aan te schaffen.

 

De volgende avondexcursie was op 30 mei; we gingen naar kwekerij Fahner in Deurningen. Ondanks het bar slechte weer waren er 50 deelnemers! Freddy Fahner maakte een groepsfoto van ons en vertelde dat de kwekerij het afgelopen jaar flink was aangepakt. Met name de voorbeeldtuinen waren vergroot; ze zagen er goed onderhouden uit. We hadden geluk, het weer werd beter . Menigeen vond hier een plant waar hij al lang naar zocht. Een gezellige excursie.

 

Met een groep van 20 personen bezochten we op 8 juni twee tuinen in Zuna, de Possenhof van mevrouw Van den Berg en de tuin van de heer Van Rhee. De eerste tuin is een romantische wandeltuin en wordt door de eigenaresse zelf onderhouden.

 

De tweede tuin ligt rondom een boerderij en is een wilde landschapstuin met oude bomen. De heer Van Rhee kiest zijn planten zodanig, dat vlindere, vogels en kikkers er zich thuis voelen. Heel bijzonder: i n deze tuin groeit de goudveil. Een geslaagde excursie.

 

Tuinenreis

Samen met leden van de afdelingen Almelo en Rijssen maakten wij van 10 tlm 13 juni een tuinenreis naar Kent en Sussex, georganiseerd door Garden Tours. In vier dagen werden acht tuinen bezocht, o.a. Sissinghurst Castle Garden, Goodnestone Park en Great Dixter.

De deelnemers waren erg te spreken over de orgedatie en de deskundigheid van de reisleidster en de chauffeur.

Kortom, voor herhaling vatbaar!

In 2006 organiseert Garden Tours weer een reis voor ons: op 10 en 11 juni gaan we naar Noord-Duitsland en Groningen. Opgave is nog mogelijk. Nadere gegevens vindt u op pagina 17 van het ledenblad van december jl.

 

Open Tuinen Weekend

Dertien tuinbezitters hadden in het weekend van 35 en 26 juni hun tuin open gesteld. De zaterdag begon met regen, zodat het tuin bezoek pas later op gang kwam. Op zondag was het gelukkig droog en zonnig.

 

Ook dit jaar was het een geslaagd weekend: de tuinen werden goed bezocht en er werden veel contacten gelegd. En...last but not least: 15 nieuwe leden, allemaal voor de eigen afdeling.

 

Tot zover dit overzicht. De activiteitencommissie is alweer volop bezig.

 

Tot ziens bij de komende activiteiten!

Tineke de Widt, secretaris

meer

 

 

 

25
Jun
Schilderachtige Hollandse luchten, beestjes en wat geel
24
Jun
OOK VEEL GEEL
Menu