Activiteiten & Actueel

Verslag van het bezoek op 2 maart 2006

 

Voor de excursie naar Twence Afvalverwerking op de Boeldershoek in Hengelo bestond grote belangstelling. 37 Personen bekeken eerst een film waarin Twence wordt voorgesteld als een bedrijf, dat op een milieuvriendelijke manier allerlei afvalstromen verwerkt tot opnieuw te gebruiken grondstoffen, reststoffen en energie. In drie groepen werd vervolgens onder leiding van een gids een bezoek gebracht aan de afvalverbrandingsinstallatie (avi). Deze is sinds 1997 in gebruik; daarvóór werd vanaf 1986 het afval op de Boeldershoek gestort. In de avi wordt o.a. de inhoud van de "grijze otto" bij een vuurhaardtemperatuur van 850 - 1100 graden Celsius verbrand. In de verbrandingsoven bevinden zich pijpen gevuld met water. D.m.v. de vrijkomende warmte wordt het water omgezet in stoom, waarmee door een turbinegenerator elektriciteit wordt opgewekt die geleverd wordt aan Essent. Wat overblijft, zijn de zgn. avi_bodemassen, die toepassing vinden in de wegenbouw. Het rookgas wordt via een systeem van elektro_ en doekenfilters en wassers gereinigd. We konden o.a. een kijkje nemen in de stortbunker, de verbrandingsoven en in de controlekamer van waaruit het gehele proces bestuurd wordt.

 

Na het bezoek aan de avi gingen we per bus eerst naar Twence Afvalscheiding (TAS). Daar kan op jaarbasis ca.120 000 ton bouw_ en sloopafval worden verwerkt tot recyclebare deelstromen zoals zand, puin en metalen. Van de gerecyclede metalen worden bijv. winkelwagentjes gemaakt. Het feit, dat we met de bus door het gebouw waarin de installatie staat, konden rijden zegt iets over de grootte ervan: 140 m lang. De tocht voerde verder naar het Regionaal Overslag Station (ROS) waar de inzameling en sortering van elektrische apparaten in diverse deelstromen zoals koelkasten, ict (computers, faxen enz.), televisies enz. plaats vindt. Deze worden elders ontmanteld voor materiaalhergebruik. En passant wees onze begeleidster, Willemien Leloux, ons er nog op, dat de chemobox niet dient om "pappa's boormachine in op te ruimen" zoals sommige kinderen zeggen, maar om het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) dan wel Klein Chemisch Afval (KCA) in te verzamelen. Ook dit afval komt uiteindelijk op de Boeldershoek terecht vanwaar het naar diverse verwerkers gedistribueerd wordt. Tijdens de busrit over het 155 ha grote terrein vestigde onze begeleidster regelmatig onze aandacht op het natuurlijke karakter daarvan. Buiten de wintermaanden is er een schaapskudde met herder op het terrein; de schapen houden de lobben kort. Regelmatig telt een vogelwachter de vogelsoorten; er is zelfs een witte buizerd waargenomen. Aan de rand van het terrein houden zich reeën en herten op. Op een stortheuvel groeien wijnstokken, een bewijs, dat het geheel goed is ingepakt. De verkregen wijn (Chateau Boeldershoek) neemt de directeur mee op dienstreizen als representatie.

 

De bustocht eindigde bij de composteringsinstallatie. Daar wordt de inhoud van de "groene otto" (groente_, fruit_ en tuinafval, GFT) in twee stappen gecomposteerd: de voorcompostering van een week en de nacompostering van twee weken. Goede compost wordt verkregen met de juiste micro_organismen bij een optimale temperatuur, vocht_ en zuurstofgehalte, zo vertelde de heer Onno Harmsen. Compostering van GFT kost de helft van verbranding. Gescheiden inzameling is dus nog steeds lonend. Compost is een goede bodemverbeteraar voor de land_ en tuinbouw. Gemengd met veen is het in de handel als potgrond. Zodoende hoeft minder veengebied afgegraven te worden. Verzadigd met informatie en voorzien van een zakje compost verlieten we ruim drie uur na aankomst de Boeldershoek.

meer

 

 

 

13
Jun
Verliefd op Jan van Leeuwen - Blik op de Tuin(906)
13
Jun
Vaste planten - Blik op de Tuin (905)
Menu