Diversen

Mededelingen van het bestuur

Als bestuur leggen we één keer per jaar tijdens de  jaarvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid.

Tussentijds nemen we als bestuur echter regelmatig besluiten die we graag direct met onze leden willen communiceren. We hebben daarom besloten om relevante besluiten direct op onze website te plaatsen zodat u beter bent geïnformeerd waar wij als bestuur zoal mee bezig zijn.  Hieronder volgt een overzicht van deze besluiten:

Datum:

Besluit:

Toelichting:

10-09-2013

G&B-Hengelo maakt account aan voor Facebook en Twitter

Voorlopig gaan we niet actief meedoen aan deze sociale media omdat binnen onze afdeling daarvoor de capaciteit ontbreekt en wij met onze nieuwsbrief Flash Digitalis nog een veel groter bereik hebben. Niettemin willen we wel alvast een account / naam reserveren (hengelo groei). Hier komt een doorverwijzing op naar onze website.
N.B. Door nieuwe a.s. bestuurslid is inmiddels Facebook pagina wel de nodige inhoud gegeven.

10-09-2013

Elke tuineigenaar mag met zijn tuin meedoen aan ons Open Tuinen Weekend

Voorheen mochten alleen leden meedoen aan ons OTW. Er worden echter buiten G&B om regelmatig nog vele mooie tuinen opengesteld van tuineigenaren die geen lid van G&B zijn. Voor bezoekers leidt dat vaak tot verwarring. Deze niet-OTW-tuinen kunnen nu meedoen aan ons OTW met de bijbehorende publiciteit en begeleiding. Wij zullen deze tuineigenaren actief gaan benaderen.

01-11-2013

Voor bestuur en AC én voor specifieke activiteiten wordt een separaat e-mailadres aangemaakt

Door ten behoeve van G&B  gebruik te maken van het privé emailadres door bestuurs- en AC-leden lopen zij het risico op spam en andere ongewenste mail. Er wordt een domein @hengelogroei.nl aangevraagd waardoor de e-mailadressen van bestuurs- en AC-leden tevens een meer uniform karakter krijgen.

15-01-2014

Nationale Tuinweek

Onze afdeling zal op beperkte schaal gaan deelnemen aan de Nationale Tuinweek. Samenwerking met de Eigenzinnige Tuinen wordt gezocht. Tevens proberen we bij tuinbedrijven tijdens de Tuinweek een kortingsactie voor leden van G&B te bewerkstelligen.

In de Tuinweek is tevens het bezoek aan de moestuin gepland.

26-02-2014

Groene tafel overleg

Onze afdeling zal positief reageren op de uitnodiging van de Gemeente Hengelo om deel te nemen aan het Groene Tafel overleg. Aan dit overleg nemen naast een aantal Gemeente functionarissen ook afgevaardigden van diverse natuurorganisaties deel.

25-02-2015 Facebook Besloten is een “Like and win” actie te houden om het aantal Facebook bezoeken nog verder te vergroten en daarmee de afdeling meer bekendheid te geven en mogelijk extra leden te werven.
meer

 

 

 

20
Jul
Volkstuin: oogsten en opruimen
18
Jul
mijn huis en tuin dieren