Hengelo e.o.
bekijk online
Flash Digitalis

Voortgang Groei en Bloei afdeling Hengelo

Het bestuur heeft u onlangs op de hoogte gebracht van de problemen die binnen de afdeling Hengelo spelen. Uit de paar reacties die daarop gekomen zijn, heeft zich geen nieuw bestuurslid aangemeld. Voorlopig blijft alles nog zoals het is en we proberen – als de corona maatregelen het toelaten – in maart een jaarvergadering te houden. Ondertussen gaan we aan de slag om een oplossing te zoeken, zodat we weer op de oude voet door kunnen gaan.

Bericht van de Activiteiten Commissie - Groei en Bloei Hengelo

De vaste bezoekers van de lezingen en deelnemers aan het jaarlijkse reisje hebben het al lang gemerkt: alle activiteiten van Groei en Bloei in Hengelo liggen stil. In september heeft er nog net één lezing over paddenstoelen plaats kunnen vinden, maar met een beperkt aantal bezoekers. En daarna was de pret weer voorbij. Eerst mochten er een kleine twintig personen in een zaal, toen gingen alle wijkcentra helemaal dicht en momenteel is er een maximum van dertig personen voor het hele gebouw. Dit komt voor het wijkcentrum Hengelose Es neer op vier personen per ruimte. Tja, daar kun je niet zoveel mee. Tot het eind van het jaar zullen er daarom geen activiteiten meer plaats vinden. Wij gaan wel vol goede moed het nieuwe jaar in en binnenkort komen we weer bij elkaar om toch over een programma voor 2021 te praten. Zodra we iets meer weten, hoort u van ons!

Gistermiddag liep ik door onze tuin en wat zag ik: tussen de afgevallen herfstbladeren stonden de sneeuwklokjes volop te bloeien. Dahlia’s en sneeuwklokjes, tegelijk bloeiend in één tuin, een wonderlijke combinatie. Ik zag er vooral hoop in voor de toekomst.

Fijne feestdagen en een groeizaam  2021 namens bestuur en  activiteitencommissie van Groei & Bloei afdeling Hengelo e.o.


Activiteiten Twentse afdelingen:
Almelo: Enschede: Haaksbergen / Berkelland: Oldenzaal