Hengelo e.o.
bekijk online
Flash Digitalis

Jaarvergadering en lezing over Circulaire economie op donderdag 26 maart VERVALLEN!

In aansluiting op de officiƫle berichtgeving over de corona-pandemie heeft het bestuur besloten de geplande Jaarvergadering van 26 maart a.s. geen doorgang te laten vinden. Ook de aansluitende lezing over de Circulaire economie komt daarmee te vervallen.

Op onze website staat al wel het Jaarverslag 2019 alsmede de notulen van de vorige jaarvergadering. Heeft u vragen hierover neem dan contact op met onze secretaris mevrouw Marjolein Rietman, secretaris@hengelogroei.nl.
Onlangs heeft de kascommissie de financiƫle administratie van onze penningmeester gecontroleerd en akkoord bevonden. Door het afnemend ledenaantal en het gelijk houden van onze activiteiten met de daarbij gehanteerde eigen bijdrages, is ons vermogen conform verwachting gekrompen. Niettemin zijn we nog steeds een financieel gezonde vereniging/afdeling. Wilt u hierover meer weten en over de resultaten 2019, alsmede de begroting 2020, neem dan contact op met onze penningmeester mevrouw Martha Brinkers, penningmeester@hengelogroei.nl .
Het bestuur zal zich binnenkort beraden in hoeverre zij alsnog dit jaar een Jaarvergadering plant. Uw mening hierover wordt op prijs gesteld. Neem daarvoor contact op met het bestuur.

Jaarprogramma 2020

Alhoewel nog niet alle activiteiten van 2020 in de Agenda op de website staan hebben we al wel een jaaroverzicht beschikbaar. De meest recente versie hiervan kunt u altijd vinden op onze website via de melding Jaarprogramma 2020 op de homepage en onder Activiteiten / Jaarprogramma. U kunt dit dubbelzijdig uitprinten. Tijdens onze activiteiten wordt ook regelmatig de meest actuele versie uitgedeeld en toegelicht.

Open Tuinen Weekend za. 20 en zo. 21 juni 2020

Als tuinliefhebber zult u ongetwijfeld wel eens andermans tuin hebben bezocht. Het Open Tuinen Weekend (OTW) is hier bij uitstek geschikt voor. Misschien heeft u er ook wel eens over gedacht uw eigen tuin 1 of 2 dagen open te stellen tijdens dat OTW. Wilt u dit jaar meedoen met ons OTW, of heeft u behoefte aan eerst nader overleg met de organisatie hiervan, neem dan contact op met Marjan Vrielink of een ander bestuurslid. Voor meer info zie ook onze Agenda.