Hengelo e.o.
bekijk online
flash digitalis

Agenda:

Op donderdagavond 20 februari organiseert onze afdeling in het Wijkcentrum Hengelose Es een lezing met als onderwerp “Gezonde tuinrozen, snoei en onderhoud”. Spreker is Jan Thielen bekend van de Rozenhof in Lottum. De Rozenhof heeft als missie het promoten van de gezondste, duurzaamste en onderhoudsvriendelijke rozen. Of daar ook rozen zonder doorn bij zijn is iets wat we misschien tijdens de lezing gewaar zullen worden. Voor meer info zie onze Agenda.

Welkoop-Hengelo nodigt ons weer uit op haar koopavond van maandag 2 maart a.s.
G&B-leden kunnen dan 20% korting krijgen op het volledige assortiment. Heeft u nog tuingereedschap, potgrond, kunstmest of lekkernijen voor uw huisdier nodig dan is een bezoekje aan hun winkel zeker de moeite waard. Ook bestaat de mogelijkheid een grondmonster te laten testen op zuurgraad en voedingswaarde. Vanaf 18.00u. zijn we welkom. Voor meer info klik hier.

Jaarvergadering
Noteer vast de datum donderdag 26 maart in uw agenda voor onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering in ‘t Hoogspel. Het bestuur zal dan onder het genot van een bakje koffie verantwoording afleggen over het door haar gevoerde beleid en u informeren over de activiteiten van 2020. Aansluitend is er een korte lezing. Meer info in onze Agenda en de volgende Flash Digitalis.

Ledenraad
Onlangs heeft er een wijziging plaatsgevonden in de overlegstructuur binnen de vereniging Groei & Bloei. Voorheen hadden we een getrapt overleg van voorstel Landelijk Bestuur (LB), Rayonraad,  Rayonvergadering, weer Rayonraad met daarna de landelijke Algemene ledenvergadering alwaar definitief werd besloten. Dit leidde tot een heel trage besluitvorming en veel discussie over de diverse onderwerpen.
De Rayonvergadering nieuwe stijl gaat zich voornamelijk bezighouden met activiteiten van de diverse afdelingen binnen een Rayon.
De Algemene ledenvergadering heeft alleen nog zeggenschap over wijzigingen van de statuten, opheffen van de vereniging en het tijdschrift. Verder zal de jaarlijkse ALV zich bezig houden met informatieoverdracht over relevante onderwerpen.  
De leden van de ledenraad (LR) zijn voorgedragen door de rayons (2 leden per rayon). LR-leden besluiten autonoom zonder last en ruggespraak. De LR komt 4x per jaar bij elkaar waarvan 2x samen met het Landelijk Bestuur (LB).  Tijdens dit overleg worden m.n. voorstellen van het LB besproken. Desgewenst kunnen extra vergaderingen worden ingepland.
De belangrijkste bevoegdheden van de LR zijn het vaststellen van de jaarrekening, het benoemen van leden van het LB en het vaststellen en tussentijds evalueren van het beleidsplan. De verwachting is dat deze structuur leidt tot een snellere besluitvorming en implementatie van nieuw beleid. Onlangs heeft de LR haar oprichtingsvergadering gehad en zijn de meeste LR-leden inmiddels benoemd.