Hengelo e.o.
bekijk online
Flash Digitalis

Berichten van het bestuur

Door de corona-pandemie zijn we momenteel niet in staat lezingen en andere activiteiten te houden. Ook is het dit jaar niet mogelijk om onze Jaarvergadering te organiseren. Hopelijk is het later in dit nieuwe jaar wel weer mogelijk. We houden u op de hoogte!

Help vogels de winter door

De winter is nu echt begonnen en voor vogels is dit de meest barre tijd van het jaar. De koude nachten zijn lang en de dagen om voedsel te zoeken zijn maar kort. En er zijn nauwelijks nog insecten te vinden om te kunnen eten. Met dit bericht geven we meer uitleg wat iedereen zelf kan doen om vogels de winter door te helpen. Plus aandacht voor de Nationale Tuinvogeltelling van 29 t/m 31 januari 2021. Stichting Steenbreek, met ons doel samen zorgen voor een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving heeft over het bovenstaande een artikel geschreven dat u hier kunt downloaden.

Op naar de lente van 2021!

Gildebor is begin december begonnen met het planten van bijna 200.000 bloembollen voor de gemeente Hengelo. De bloembollen worden geplant door zowel eigen medewerkers van Gildebor, groenaannemers, mensen van het IVN en zelfs een groep jonge hoveniers in opleiding onder begeleiding van een leermeester van Gildebor. De bloembollen die we nu met man en macht planten, gaan bloeien in de periode maart-april 2021.

De bloembollen, zogenaamde “Stinzenbollen”, worden geplant in diverse grote bosplantsoenstroken, onder andere in het Weusthagpark, Vikkerhoekbos en diverse locaties in de Hasseler es en Slangenbeek. Deze bloembollen vermeerderen zichzelf door de jaren heen, en gaan op termijn grote tapijten met prachtige bloemen vormen. Mooi om te zien voor de burger, en goed voor insecten!

Stichting Steenbreek Jaarkalender 2021

Maak van je tuin een levende tuin, voor mens en dier. Met deze boodschap trekken tuinvereniging Groei & Bloei, Stichting Steenbreek, NL Greenlabel, Vogelbescherming Nederland, IVN Natuureducatie, AVVN samen natuurlijk tuinieren, Velt (Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) en KNNV, vereniging voor veldbiologie, in 2021 het land in. Iedere partner levert vanuit zijn eigen organisatie een bijdrage door het organiseren van groene activiteiten, die gebundeld zijn in een gezamenlijke groene jaarkalender. Daarnaast staan in deze jaarkalender andere relevante themadagen waaraan mogelijk lokale acties gekoppeld kunnen worden. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.steenbreek.nl/jaarkalender-2021.

Uw hulp gevraagd voor een Zadenbieb

Een zadenbieb wat is dat?
Om kort te zijn een collectie met zakjes zaad, die je gratis kunt lenen. Ja, het lenen gebeurt in de bibliotheek. Er geldt geen uitleentermijn en er zijn geen boetes, de bibliotheek werkt vanuit 100 procent vertrouwen. Je mag zaden kiezen die je graag wilt hebben. Of die je nieuwsgierig maken. Zo wordt tuinieren heel laagdrempelig voor iedereen.
De zadenbieb is een initiatief van de Stichting Nationale Natuur- en  Milieu Raad (MHR) Hengelo ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Stichting.
In samenwerking met Groei en Bloei Hengelo e.o., Moestuinvereniging Delden, stadslandbouw Hof van Twente en de bibliotheken van Hengelo en Hof van Twente zal de zadenbieb als cadeau worden aangeboden. Dit bijzonder maatschappelijk cadeau wil aan het zaaien en telen van bloemen en groenten een stimulans geven.
Door het lenen, ruilen en doneren van zaden ontstaat een steeds grotere collectie. Hierdoor dragen we met elkaar bij aan een grotere diversiteit en dat is winst.
Het streven is om In april 2021 te starten in de bibliotheek van Hengelo Stad en Goor (gemeente Hof van Twente) en wordt later (2022) uitgerold in Borne en Diepenheim, Markelo, Delden en Oldenzaal.

Hoe werkt het?
U kunt Uw geschoonde zaden van groenten, kruiden en bloemen aanleveren. De  zaden worden omgepakt in kleinere papieren zakjes die in de bibliotheek worden gezet waar de zaden weer uitgeleend worden aan geïnteresseerden. De Zadenbibliotheek werkt met zaden die niet in contact zijn geweest met chemische middelen, dus zaden die afkomstig zijn van onbespoten teelt, niet oud zijn en levenskrachtig zijn. Er is een grote diversiteit aan zaden nodig om op te starten en daarbij vragen we uw hulp.
We doen daarom een oproep aan onze leden van Groei en Bloei om mee te werken aan de zaden bibliotheek en Uw gewonnen en overtollige zaden beschikbaar te stellen.
Wilt U zaad dat over is van het afgelopen jaar doneren aan de zadenbieb dan kunt U deze inleveren bij een van de leden van de Activiteiten Commissie van Groei en Bloei Hengelo. Zie hiervoor de website van Groei en Bloei.  Eventueel willen wij ze bij U ophalen. Neem daarvoor contact op met een van de leden.

Er volgt meer publiciteit over deze actie en inlever mogelijkheden t.z.t.  in de regionale bladeren.

Dit initiatief wordt een succes met Uw hulp “Groei en Bloeiers”. 

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met: 
Ingeborg Wind: Bibliotheek Hengelo  I.wind@bibliotheekhengelo.nl
Annie Ruiter: Groei en Bloei Hengelo ac1@hengelogroei.nl

Iedereen een boom met subsidie

Vanuit het project Iedereen een Boom biedt de provincie Overijssel subsidie voor kleinschalige boomaanplant. 50% van de kosten van het plantgoed, boompalen en boombanden kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van € 1500,-. Met de subsidie willen we maatschappelijke initiatieven mogelijk maken om bomen te planten op hun grond of op grond waar zij toestemming hebben van de grondeigenaar. Wij denken dat dit voor jou mogelijk interessant is, omdat we eerder contact met jou hebben gehad over een plan of idee waar het planten van bomen een rol in speelt of kan spelen.

Wie komt in aanmerking voor de subsidieregeling?
De subsidieregeling is bedoeld voor buurten of buurtschappen, bedrijven of (zorg)instellingen met een stukje eigen grond of initiatief voor boomaanplant. Ook particuliere erven die inzetten op biodiversiteit en aanplant van bomen komen in aanmerking. We hopen hiermee maatschappelijke initiatieven te stimuleren om de komende tijd bomen te planten met een verhaal; bijvoorbeeld bomen met een bijzondere betekenis voor de buurt. Hierdoor ontstaat ook verbondenheid, die in deze corona-tijd extra belangrijk is!

Subsidie voor dit plantseizoen al beschikbaar
Het is mogelijk om in dit plantseizoen gebruik te maken van de regeling. Bomen die tussen december 2020 en maart 2021 zijn aangeschaft, kunnen ná aanschaf ingediend worden voor de subsidieregeling.
Het gaat om nieuwe bomen: de geplante bomen mogen geen compensatie voor herplant van gekapte of nog te kappen bomen zijn. Op de website van Iedereen een Boom staat een lijst met soorten bomen en bosplantsoen waar je subsidie voor kunt krijgen. Voor de aanplant kun je advies inwinnen bij een hovenier of kweker, of contact opnemen met ons, Iedereen een Boom.
Dus heb je een inspirerend verhaal als sportclub, ondernemer of buurt om bomen te planten? Zet dan die bomen in de grond en vraag de subsidie aan! Meer informatie over de subsidieregeling en voorwaarden vind je op de website van Iedereen een Boom

 


Activiteiten Twentse afdelingen:
Almelo: Enschede: Haaksbergen / Berkelland: Oldenzaal