Hengelo e.o.
bekijk online
Flash Digitalis

Beleef de lente

Dankzij de corona-pandemie hebben de meeste van ons nu veel vrije tijd. Een uitstekend moment om je tuin op orde te brengen.Zelf heb ik enige m³ eikenblad uit de borders verwijderd en ligt er nu een flinke hoop achter in de tuin om de komende maanden te verdwijnen in de groene otto.Na het verwijderen van dat blad komt er niet alleen onkruid tevoorschijn doch ook allerlei uitlopers van planten die je allang vergeten was. Oppassen dus waar je je voeten neerzet.Vervolgens het nodige snoeiwerk verricht en met hulp van de hakselaar dit tot compost verwerkt.

Normaal gesproken ga je dan een aantal planten delen en/of terugbrengen tot de locatie waar deze ooit gepoot waren. De vrijkomende gedeelde planten gaan dan mee naar onze ruilmarkt bij Fahner. Helaas kon dat dit seizoen niet doorgaan en liggen ze nu op de composthoop.

Kantjes knippen en mos verwijderen van de tuinpaden is niet de leukste activiteit doch wel nodig. Het leuke hierbij is wel hoe de vogels tot op een halve meter afstand bij je komen om de blootgelegde regenwormen en andere levende wezens en zaadjes te verschalken. Merels, koolmeesjes en mussen zijn dan talrijk aanwezig. Nog even het gras maaien en de tuin ligt er weer netjes bij.

In het nestkastje zijn inmiddels al jonge meesjes en zijn de ouders druk bezig om deze blagen van voedsel te voorzien. Markant daarbij is dat één mees voortdurend en al dagenlang probeert ons huis binnen te dringen. Als we ’s morgens in bed liggen komt de mees al onze slaapkamer binnen. Noodgedwongen moet dan het raam dicht. De rest van de dag worden de ruiten van onze pui belaagd door hier voortdurend, wel 10x per minuut!, tegen aan te vliegen in de hoop ergens een doorgang te vinden. Navraag bij de Vogelbescherming leert ons dat de mees zijn spiegelbeeld aanvalt ter verdediging van zijn nestkast met jonkies en dit gedrag eindeloos kan volhouden. Remedie hiertegen is je ruiten volplakken met folie. (Zie filmpje)

Nu mijn, maar ook uw tuin, er steeds beter uit gaat zien en de basis wordt gelegd voor straks een fraaie compositie van gezonde planten, is het nu en straks genieten van deze eigen schepping.Zo levert de corona-pandemie ook nog iets positiefs op.

Wat is er leuker om deze passie met andere tuinliefhebbers te delen. U kunt dit doen door mee te doen aan ons Open Tuinen Weekend of uw tuin een keer op een avond of middag voor een select gezelschap open te stellen. Neem hiervoor contact op met ons bestuur of iemand van de activiteitencommissie.

Frans Besselink

Open Tuinen Weekend 20 en 21 juni

De afgelopen weken hebben we alle activiteiten in de maanden maart t/m mei afgelast. Reden hiervoor was de corona-pandemie waarbij het niet verantwoord/toegestaan is om met meerdere mensen in dezelfde ruimte te verkeren.

Nog niet afgelast zijn de activiteiten in juni en de maanden daarna. Wat dat betreft volgen we nauwgezet de regels van de overheid en het RIVM. De veiligheid van onze leden en overige bezoekers nemen we daarbij heel nauw.

Of het Open Tuinen Weekend dit jaar door gaat weten we nog niet. Niettemin zijn we al begonnen met de voorbereiding hiervan. Tuineigenaren zijn al aangeschreven en een oproep via onze nieuwsbrief is al gedaan. Willen we op tijd klaar zijn met deze voorbereidingen en alle tuineigenaren adequaat informeren dan moeten we nu de draad wel oppakken. Mocht u ook voornemens zijn uw tuin dit jaar na deze uitgebreide opknapperiode open te stellen en uw passie voor tuinieren met anderen te delen, neem dan contact op met Marjan Vrielink, tel. 06-28199327, of bloemschikken@hengelogroei.nl . Zij kan u alles vertellen wat het voor u betekent om uw tuin een dag of het weekend open te stellen.
Mocht de corona-pandemie straks in juni nog steeds leiden tot restricties in onze bewegingsvrijheid dan zullen we uiteraard passende maatregelen nemen of het OTW afgelasten. Houd daarvoor onze nieuwsbrief en/of website in de gaten.

Tuinbelevenissen

Nu er toch voldoende tijd is om leuke dingen te doen nodigen wij u uit ook uw tuinbelevenissen met andere leden te delen. Maak daarvoor een leuk verhaal van ca. een half A4 en doe er desgewenst een foto bij. Stuur dit naar onze redactie van de Flash Digitalis, ledenadministrateur@hengelogroei.nl . Publicatie volgt daarna in de eerstvolgende Flash.