Hengelo e.o.
bekijk online
Flash Digitalis

Open Tuinen

In het weekend van 4 en 5 juli a.s. zijn de meeste tuinen van RondjeTuinenTwente weer te bezichtigen. Zo zijn ook op zaterdag 4 juli de tuin Festina Lente en op zondag 19 juli a.s. de tuin Beckelo geopend voor bezoekers. Voor een compleet overzicht klik hier. U bent van harte welkom in alle genoemde tuinen van 10.00u.-17.00u. Neem uw camera of smartphone mee en maak mooie foto’s en stuur deze op naar de redactie van onze website ledenadministrateur@hengelogroei.nl Vermeld wel bij de foto’s welke tuinen het betreft. Wij zullen dan zorgen voor plaatsing op onze website.

Neem bij het bezoeken van de tuinen de regels van het RIVM in acht (1,5m., hoesten in elleboog, etc.)

Mocht u na al dat zien van die fraaie tuinen ook uw eigen tuin één of enkele dagdelen willen openstellen meldt u dan bij de redactie van onze website. Doe er één of enkele foto’s bij. Wij zorgen dan voor toevoeging aan het overzicht en extra publiciteit via onze nieuwsbrief. Het hebben van een eigen website is daarvoor geen noodzaak.

Activiteiten 2020

Zoals bekend hebben we dit jaar alle activiteiten in de maanden maart t/m augustus moeten afgelasten i.v.m. de corona-pandemie.
Voor de activiteiten in september t/m december is dat nog niet het geval. Momenteel onderzoeken we in hoeverre deze activiteiten alsnog in aangepaste vorm doorgang kunnen vinden. Onze Activiteitencommissie heeft hierbij nauw overleg met het Wijkcentrum Hengelose Es, de sprekers en kwekerij Fahner (plantenruilbeurs). Onze coördinator bloemschikken is ook in druk overleg met onze bloemschikdocenten of en hoe de nieuwe cursussen in september a.s. alsnog kunnen starten.
Voorwaarde hierbij is dat we de 1,5 meter eis adequaat kunnen inpassen in onze activiteiten zodat een ieder veilig kan deelnemen aan onze activiteiten. Waarschijnlijk kunnen we bij de binnen-activiteiten minder bezoekers toestaan of moeten we grotere ruimtes huren. Vooraf aanmelden zal dan waarschijnlijk nodig zijn.
De komende weken zullen we per activiteit beslissen of deze wel / niet kunnen doorgaan in relatie tot ontwikkelingen rond de corona-pandemie. Houdt daarom onze website en Facebook goed in de gaten. Ook zal onze nieuwsbrief u regelmatig hierover informeren.
Voor een overzicht van de mogelijke activiteiten voor de rest van 2020 klik hier.