Hengelo e.o.
bekijk online
Flash Digitalis

Bestuursmededelingen

Op 30 maart j.l. hebben we de algemene ledenvergadering gehouden in wijkcentrum Hengelose Es. Een ALV over 3 jaren, omdat de vergaderingen van 2020 en 2021 niet door konden gaan wegens Corona. Van de 180 leden waren er 14 aanwezig.

In de afgelopen drie jaren (2019/2020/2021) zijn er bestuursproblemen gerezen waardoor er geen voltallig bestuur meer is. Deze bestuursproblemen zijn, tijdens de vergadering, uitvoerig besproken met onze leden maar niet opgelost.

De enige mogelijkheid is dat er nu helaas moet worden gewerkt aan de opheffing van de Groei en Bloei afdeling Hengelo e.o.

Er is afgesproken dat de nog betrokken leden gaan uitzoeken hoe dat het beste vorm gegeven kan worden. Bij opheffing krijgen de leden de mogelijkheid om zelf te kiezen bij welke afdeling zij willen horen (afd. Almelo, Oldenzaal of Enschede).

We vinden het heel jammer dat dit zo moet, maar zien geen andere mogelijkheid om zonder bestuur een afdeling overeind te houden.

De Activiteitencommissie heeft aangegeven dit jaar nog wel diverse activiteiten te willen organiseren. Blijf voor alle activiteiten de agenda en flash digitalis in de gaten houden.

Mocht u meer informatie willen of zich alsnog wilt aanmelden voor een bestuursfunctie, dan kunt u zich melden bij Martha Brinkers, penningmeester a.i. (mobiel 0655947877).

Martha Brinkers

Presentatie door Vera Greutink, ontwerper van eetbare tuinen.

Hoe kun je een mooie kleine of grotere tuin creëren, die leuk is om naar te kijken, maar waar je ook nog uit kan oogsten. We zijn langzamerhand vergeten wat er allemaal eetbaar is. Een eetbare tuin gebaseerd op permacultuur en polycultuur. Dit kan groot en klein zijn, strak van ontwerp maar ook romantisch met kronkelige paden. Deze middag vertelt Vera op praktische wijze hoe je permacultuur ( permanente agricultuur) kan toepassen in de praktijk op de meest uiteenlopende plekken om iets eetbaars te telen met uiteindelijk minder werk, een gezonde bodem en onderhoudsvriendelijk. Daarnaast geeft ze voorbeelden van mooie en productieve polyculturen. Dit zijn beplantingen waarin eetbare bloemen, kruiden en groenten worden gecombineerd, zoals de Mexicaanse polycultuur, geïnspireerd door de keuken van Centraal Amerika, of de Italiaanse polycultuur, die is geïnspireerd op de smaken van Noord-Italië. Je kunt het toepassen in plantenbakken, in een flinke badkuip, op honderden vierkante meters of in een voedselbos(je). Ze zal ook vertellen over bijzondere eetbare gewassen.
Vera laat je in groepen meedenken over het samenstellen van eetbare beplantingcombinaties en de polycultuur.

Datum: zaterdag 23 apirl a.s.
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Frans op den Bult, Hengelose straat 6 te Deurningen
Kosten: leden 5,00  en niet-leden 7,50 inclusief koffie bij ontvangst

Aanmelden voor dinsdag 19 april bij : Annie Ruiter via ons aanmeldingsformulier

De regiomiddag is een samenwerkingsverband waarin de verschillende Groei & Bloei verenigingen uit deze regio gezamenlijk een lezing organiseren.

"Voorjaarsruilbeurs"

Zaterdag 9 april a.s. houdt G&B Hengelo e.o. weer de "Voorjaarsruilbeurs" bij tuincentrum Fahner in Deurningen. Ruilmogelijkheid om planten uit eigen tuin om te ruilen tegen planten uit andermans tuin inclusief de daarbij behorende toelichting. Een gezellig samenzijn onder het genot van een lekker bakje koffie. Voor nadere info zie onze Agenda.

Week van de groene tuin

Het voorjaar nadert en dat betekent dat we de tuin klaar kunnen maken voor de komende maanden die hopelijk veel zon en warmte brengen. Deze tijd biedt een mooie gelegenheid om de tuin, het balkon of de straat te vergroenen en te verduurzamen. Daarom wordt van 12 tot en met 18 april de Week van de Groene Tuin gehouden met elke dag groene én duurzame tips.Voor meer informatie zie de flyer.

Plantjesmarkt "buur" afdeling Enschede-Losser

Onze "buur" afdeling Enschede-Losser houdt zaterdag 14 mei a.s. hun jaarlijkse plantjesmarkt in Losser. Voor meer info en aanmelding zie hun website.

Tuinreis Normandië

De afdeling Salland van Groei & Bloei organiseert een 4-daagse tuinreis naar Normandië. Deze zal plaatsvinden van donderdag 23 juni t/m zondag 26 juni a.s. U kunt zich nog inschrijven. Voor aanmelding en informatie zie hun website.


Activiteiten Twentse afdelingen:
Almelo: Enschede-Losser: Berkelland/Haaksbergen: Oldenzaal