Hengelo e.o.

Taakomschrijving algemeen bestuurslid

- Van het algemeen bestuurslid wordt een actieve bijdrage verwacht bij het behouden en werven van leden. Hierbij te denken aan het doen van voorstellen m.b.t. het bereiken en interesseren van potentiële leden middels Facebook, nieuwsbrief, flyers, etc.
- Daarnaast zijn er +/- 6 bestuursvergaderingen, 2 gecombineerd met de activiteitencommissie en de jaarvergadering. Tussentijds communiceren we per e-mail met elkaar.
- Bij toerbeurt (afwisselend met andere bestuursleden) deelnemen aan Rayon (max. 4) - en landelijke (max. 2) vergaderingen
- Het algemeen bestuurslid assisteert ook bij het organiseren van activiteiten zoals het Open Tuinen Weekend en de Tuinfair en/of het verzenden van de papieren Digitalis.
- Zo nodig worden “hand- en spandiensten” verleend bij andere activiteiten hierbij ook te denken aan bijvoorbeeld het up-to-date houden van onze Facebookpagina of hier een redactionele bijdrage aan leveren.

De benoeming van het algemeen bestuurslid is voor een periode van 3 jaar en kan maximaal 2x verlengd worden.
Als bestuur proberen we onderling maximaal digitaal (daardoor minder vergaderingen nodig) en met de leden te communiceren. Een goede kennis van internet, e-mail en MS-office is daarom wel gewenst.

Indien u belangstelling heeft voor deze leuke functie in een leuke omgeving van tuinliefhebbers kunt u contact opnemen via ons mailadres: info(at)hengelo.groei.nl.