Hengelo e.o.

Taken penningmeester Groei & Bloei Hengelo e.o.

De afdelingspenningmeester is niet verantwoordelijk voor het binnenhalen van lidmaatschapsgelden. Dit wordt landelijk geregeld en de afdelingen krijgen 2x per jaar een afdracht van de landelijke vereniging. De enige extra inkomsten zijn van donaties, cursusgelden, de entreegelden en de extra lotenverkoop bij de Kerstdemonstratie. Enige affiniteit met tuinieren is gewenst.

De penningmeester is verantwoordelijk voor:
- Betaling van declaraties van bestuursleden en leden van de activiteitencommissie.
- Betaling van facturen van b.v. sprekers bij lezingen, locaties waar lezingen gehouden worden, etc.
- Het betalen van docenten en locaties van bloemschikken.
- Het controleren van betalingen van cursisten van bloemschikken.
- Financiële en administratieve afhandeling van donaties
- Het maken van een financieel jaaroverzicht van het afgelopen jaar ter goedkeuring van de kascommissie en het opstellen van een begroting voor het komende (lopende) jaar ter goedkeuring van de algemene jaarvergadering in maart.
N.B. De meeste betalingen verlopen via internet bankieren. Voor de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van het programma "De penningmeester". Van contant geld wordt nauwelijks gebruik gemaakt.

Bijkomende taken:
Elk bestuurslid heeft ook taken, die niet rechtstreeks samenhangen met zijn of haar formele taak.
Hierbij te denken aan meegaan naar Rayonvergaderingen, Algemene vergadering, bemannen stand tuinfair, o.d.

Vergaderingen:
- Ongeveer 8 vergaderingen (19.30u-22.00u.) per jaar, waarvan 6 wisselend bij een bestuurslid thuis en 2 samen met de Activiteitencommissie in een vergaderzaaltje.
- Het bijwonen van lezingen, welke de activiteitencommissie organiseert, wordt op prijs gesteld, evenals het bezoeken van  / helpen bij activiteiten zoals de tuinfair, GroenMarkt, het Open Tuinenweekend en de 2 plantenruilochtenden.

Indien u belangstelling heeft voor deze leuke functie in een leuke omgeving van tuinliefhebbers kunt u contact opnemen via ons mailadres: info(at)hengelo.groei.nl.