Hengelo e.o.

Taakomschrijving secretaris Groei & Bloei Hengelo e.o.

a.      Samen met de voorzitter voorbereiden van bestuursvergaderingen. Dit betreft o.a. het vooraf versturen van de agenda en stukken, vastleggen vergaderdata en –locaties.

b.      Notuleren van bestuursvergaderingen (6 vergaderingen op jaarbasis).

c.       Verspreiding van de notulen, na goedkeuring door de voorzitter.

d.      Verwerken bestuursmutaties bij de Kamer van Koophandel en het landelijk G&B-bureau.

e.      Verwerking in- en uitgaande post. Dit gaat voor het merendeel digitaal.

f.        Beheer van het archief (grotendeels digitaal)

g.       Opstellen van het Jaarverslag en zorgdragen voor goedkeuring door bestuur voorafgaand aan de Jaarvergadering.

h.      Notuleren van de Jaarvergadering en dit verslag ter goedkeuring en publicatie afstemmen met de voorzitter.

i.         Vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.

j.        Bij toerbeurt (afwisselend met andere bestuursleden) deelnemen aan Rayon (max. 4) - en landelijke (max. 2) vergaderingen.

k.       Organiseren van, of verlenen van diensten bij, activiteiten van de afdeling.

De benoeming van secretaris is voor een periode van 3 jaar en kan maximaal 2x verlengd worden.
Als afdeling proberen we maximaal digitaal onderling (daardoor minder vergaderingen nodig) en met de leden te communiceren. Een goede kennis van internet, e-mail en MS-office is daarom wel gewenst.

Indien u belangstelling heeft voor deze boeiende functie in een leuke omgeving van tuinliefhebbers kunt u contact opnemen via ons mailadres: info(at)hengelo.groei.nl