Hengelo e.o.

Vacatures bestuur G&B-Hengelo e.o

Het Bestuur is  op zoek naar een enthousiaste voorzitter, die samen met de overige bestuursleden onze afdeling de komende 3 jaar verder wil ontwikkelen naar een aantrekkelijke afdeling voor de huidige en nieuwe leden. Om het aantal vergaderingen te beperken en toch te kunnen komen tot een snelle afstemming binnen het bestuur is gekozen voor veel  tussentijdse afstemming via e-mail.

Taken voorzitter:

a.    Voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen (7 avonden per jaar waaronder  2 vergaderingen samen met de  activiteitencie).

b.    Voorbereiden en deelname aan de Rayonvergaderingen (4 avonden per jaar in Haaksbergen)

c.    Deelname aan Algemene ledenvergaderingen (2 per jaar op een zaterdag op een landelijke locatie)

d.    Regelmatig een redactionele bijdrage leveren aan content website afdeling

e.    Regelmatig officiële rol tijdens  activiteiten van de afdeling

f.     Sturing geven aan nieuwe ontwikkelingen binnen de afdeling en richting Rayon

g.    Voorbereiden en leiden van de jaarvergadering

Profiel:

Moet sturing kunnen geven aan vrijwilligers /-organisatie, affiniteit met tuinieren. Bekendheid met e-mail en MS-office

Informatie / aanmelden:

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen via ons mailadres: info(at)hengelo.groei.nl

De mogelijkheid bestaat om de komende maanden een aantal vergaderingen / activiteiten bij te wonen teneinde zich te oriënteren op de toekomstige functie invulling. Kandidaten dienen lid te zijn of te worden van Groei & Bloei. De lidmaatschapskosten worden dan volledig vergoed.