Hengelo

Van de voorzitter

Alhoewel het formeel nog winter is zie je in de tuin al weer de eerste voorjaarsbodes. Zo is ook ons jaarprogramma al weer op gang. De eerste lezing werd goed bezocht en kreeg veel waardering van de aanwezige bezoekers. Dit jaar hebben we nog meer interessante activiteiten op ons programma staan. In de Agenda van onze website zijn ze allemaal al opgenomen. Markant dit jaar is een bezoek met onze afdeling aan het tuinevenement Gardenista. Een aanrader voor elke tuinliefhebber! Bent u op woensdag 15 mei verhinderd en wilt u toch tegen een laag tarief naar Gardenista, meldt u dan op een andere dag aan bij een andere afdeling in onze regio (zie Agenda).

Op donderdag 14 maart a.s. 19.30u. hebben we weer onze jaarvergadering in ’t Hoogspel in Delden met aansluitend een leuke lezing ‘Lopen op hout”. Dit jaar hebben we een aantal belangrijke beslissingen te nemen zowel op financieel gebied als op bestuurlijk gebied. Ons jaarprogramma gaat een behoorlijke aanslag doen op onze financiële reserves. Dit past wel binnen de afspraken tijdens vorige jaarvergaderingen. Willen we een aantrekkelijke vereniging blijven dan zullen we ook bereid moeten zijn te investeren in een aantrekkelijk programma.
Aan de orde is ook de bestuurlijke problematiek. Dat door omstandigheden het gehele dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) vacant is is een zorgelijke situatie. Gelukkig heeft zich inmiddels een kandidaat gemeld voor de vacature van secretaris.
Onlangs hebben we als bestuur uitgebreid gesproken over de bestuursproblematiek. Mocht zich er de komende weken geen kandidaat melden voor de functie van voorzitter dan heeft onze afdeling per 15 maart a.s. geen voorzitter meer. Als bestuur hebben we misschien wel een oplossing voor de overige functies. Als de ledenraad hier straks mee akkoord kan gaan is en deel van de pijn opgelost. Niettemin zal zich z.s.m. iemand moeten melden als kandidaat voorzitter wil de afdeling op adequate wijze bestuurd blijven worden. Bij deze nogmaals een oproep u zich te melden of iemand voor te dragen!

Als u betrokken bent, of wilt worden, bij onze afdeling kom dan naar de jaarvergadering op 14 maart a.s.

De voorzitter,
Frans Besselink