Hengelo e.o.
bekijk online
Flash Digitalis


Activiteiten Twentse afdelingen:
Almelo: Enschede-Losser: Berkelland/Haaksbergen: Oldenzaal

Regiomiddag Twentse Groei & Bloei verenigingen

De regiomiddag is een samenwerkingsverband waarin de verschillende Groei & Bloei verenigingen uit deze regio gezamenlijk een lezing organiseren.

Workshop 'Voedselbos'
Presentatie door Martijn Aalbrecht
www.devoedselboss.nl

Voedselbossen zijn de laatste jaren in Nederland enorm populair geworden. En dat is niet zo vreemd. Een voedselbos biedt een oplossing aan de vele grote problemen waar we op dit moment mee te maken hebben.  In een voedselbos draait het om eten. Anders gezegd: een voedselbos is een ecosysteem met bovenmatig veel eetbare soorten. Dus bomen, struiken en planten die zo op elkaar afgestemd zijn dat ze elkaar als het ware in stand houden zonder aanvullende bemesting en bestrijdingsmiddelen. De biodiversiteit is hoog en de productiviteit is groot..

Voor opgave en nadere informatie ga naar onze website.

Uitnodiging lezing over de Aziatische hoornaar

Graag wil ik jullie uitnodiging voor een lezing over de Aziatische hoornaar op donderdag 13 april 2023 van 19.30 – 21.00 uur in de grote zaal van ’t Schöpke, Waarbekenweg 23 in Hengelo.

Zoals wellicht bekend is de Aziatische hoornaar een invasieve exoot die steeds vaker voorkomt in Nederland. Het is een bedreiging voor onze honingbij. Maar ook voor alle solitaire bijen en andere bestuivers en dus de gehele biodiversiteit. Komend jaar gaan we er in Twente zeker mee te maken krijgen. Om zoveel mogelijk imkers en andere belangstellenden te informeren is er in samenwerking met de NBV afdelingen Almelo, Enschede, Haaksbergen en Hengelo op vier plaatsen in de regio een presentatie over de Aziatische hoornaar georganiseerd. We hopen op deze manier zoveel mogelijk mensen te informeren hoe je deze wesp kunt opsporen en professionals kunt inschakelen voor de bestrijding ervan.

Zie voor meer informatie de uitnodiging in de bijlage. Deze mag ook doorgestuurd worden naar andere belangstellenden. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk mensen te informeren zodat we goed voorbereid zijn en de populatie Aziatische hoornaars de komende jaren onder controle kunnen houden.

De toegang is gratis. Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. Voor een goede organisatie vragen we je je vooraf aan te melden via secretaris@bijenteeltvereniginghengelo.nl

Van harte welkom!

Marja Morskieft
secr. Bijenteeltvereniging Hengelo en omstreken

Lentebezoek aan het Voedselbos in Beckum

Als vervolg op het bezoek van Groei en Bloei aan het Voedselbos in het najaar van 2022, organiseren we nu een bezoek in de lente. Hetzelfde bos, maar in een ander jaargetijde. Bloeiende bomen en struiken, jong groen, kortom net wat anders dan vorig jaar. We gaan dit keer rechtstreeks naar het Voedselbos aan de Strootmansweg (gemeente Enschede).

Met Martijn Aalbrecht heb ik de volgende data voor een bezoek afgesproken. U kunt hieruit kiezen en afhankelijk van het aantal bezoekers maken we de datum(s) definitief.

Dinsdagmiddag 18 april
Dinsdagmiddag 25 april
Woensdagmiddag 26 april

U kunt zich aanmelden bij Marijke Relker per mail: ac4@hengelogroei.nl of telefonisch: 074-2428477.

Op 1 april a.s. houdt Martijn een lezing over het voedselbos bij Frans op de Bult (zie website Groei en Bloei Hengelo). Daar zal ook een lijst liggen waar u zich kunt opgeven.

Tot ziens bij het Voedselbos.