Hengelo e.o.

Reglement website

1. Toegang tot het afgeschermde deel van de website via een wachtwoord hebben de webmaster en enkele geautoriseerde bestuursleden. Alleen zij kunnen content toevoegen, veranderen of weghalen.

2. Het wachtwoord dat toegang tot de website en het e-mailaccount verschaft, is in beheer bij de webmaster en de geautoriseerde bestuursleden.

3. Het bestuur voert de eindredactie over de te plaatsen content.

4. Elk lid kan content (foto’s en tekst) aanleveren.  Aangeleverde content is daarna eigendom van Groei  & Bloei Hengelo e.o. mits expliciet anders door de content aanleveraar gemeld.

5. De afdeling kan deze content daarnaast alleen binnen en ten behoeve van  de afdeling gebruiken. Hierbij te denken aan Digitalis, Flash en G&B-Hengelo-presentaties.

6. De webmaster zorgt voor een adequaat technisch functioneren van de website en plaatst /verplaatst / verwijdert de content op verzoek van het bestuur of op eigen initiatief ingeval de content is verouderd, vervangen of over datum.

7. Desgewenst kunnen de geautoriseerde bestuursleden ook zelf content toevoegen, verplaatsen of verwijderen. Ook kunnen zij een Flash Digitalis doen uitkomen. De webmaster kan hierbij zo nodig ondersteuning verlenen.

8. De webmaster kan op verzoek van het bestuur of de AC een Flash Digitalis doen uitkomen. Ook kan hij dit doen op eigen initiatief ingeval het een reminder voor een a.s. activiteit, een verloopdatum of het gebruik van de website betreft.

9. De webmaster en de geautoriseerde bestuursleden beheren het e-mailadressenbestand van de nieuwsbrief en gebruiken dit alleen voor het versturen van Flash Digitalis of een e-mail namens het bestuur. Het e-mailadressenbestand      wordt niet aan andere leden of derden beschikbaar gesteld.

10. De webmaster en de geautoriseerde bestuursleden beheren het e-mailaccount info(at)hengelo.groei.nl.  Zij dragen zorg voor een adequate afhandeling van de via de website binnengekomen e-mail.

11. Kosten te maken door de webmaster of het bestuur inzake benodigde IT-kennis en website- onderhoud worden vergoed door de afdeling en kunnen bij de penningmeester worden gedeclareerd.

12. Webmaster en bestuursleden mogen de website niet gebruiken voor persoonlijke publicaties