Hengelo e.o.

Voortgang Groei en Bloei afdeling Hengelo

Het bestuur heeft u onlangs op de hoogte gebracht van de problemen die binnen de afdeling Hengelo spelen. Uit de paar reacties die daarop gekomen zijn, heeft zich geen nieuw bestuurslid aangemeld. Voorlopig blijft alles nog zoals het is en we proberen – als de corona maatregelen het toelaten – in maart een jaarvergadering te houden. Ondertussen gaan we aan de slag om een oplossing te zoeken, zodat we weer op de oude voet door kunnen gaan.