Hengelo e.o.

De levende bodem

Op donderdag 18 april 2019 hadden we een lezing die nu eens niet belichtte wat er allemaal in de tuin boven de grond te zien is, doch nu wat er allemaal in de grond gebeurt en hoe cruciaal dat is voor het resultaat bovengronds. Een enthousiaste Alexandra Tempelman gaf een college geheten “De levende bodem”. Afgestudeerd op dit onderwerp deelde zij haar kennis met de geïnteresseerde aanwezigen middels een uitgebreide powerpoint presentatie. Aan de orde kwamen bodemeigenschappen, biologische activiteiten, kleine insecten, interactie tussen planten, milieufactoren, tuinbodem tot leven wekken en tuinplanten robuust maken. Door technische beperkingen van het internet konden helaas niet de bedoelde filmpjes worden afgespeeld. Zoals beloofd heeft ze de daarbij behorende linken aan ons doen toekomen.

Ter visualisatie van haar presentatie had ze een viertal bodemdoorsnedes meegenomen variërend van arme zandgrond tot rijke kleibodem. Om de bodem in onze tuinen te verbeteren was haar advies 3x per jaar langzaam werkende kalk toe te voegen en tussen de planten eigengemaakte compost of mulch aan te brengen.

Dat de aanwezigen dat al deden bleek vervolgens uit het testen van de grondmonsters die allemaal ruim van compostresten voorzien waren en allemaal de juiste zuurgraad hadden.

Voor de aanwezigen, maar ook voor degenen die er niet waren, zijn onderstaand de linken aan te klikken en heeft u daarbij een mooie inkijk van wat er zich allemaal ondergronds afspeelt en welk effect dat heeft op de planten- en bomengroei daarboven.

Film 1: Het verschil in beeld tussen strooisel laag afgebroken door schimmels en bodemdieren:
https://www.youtube.com/watch?v=Mxp1nnrUG0Q

Film 2: Regenwormen aan het werk:
https://vimeo.com/110880643

Film 3: Een film over bodemleven:
https://youtu.be/MlREaT9hFCw