Hengelo e.o.

De Groene Tafel

Op initiatief van de Gemeente Hengelo is april 2014 een overlegorgaan “De Groene Tafel” opgericht. Dit overleg komt ca. 3x per jaar bij elkaar.

Aan tafel zitten naast de Gemeente Hengelo  en Gildebor (beheer en onderhoud openbare ruimte in Hengelo en Hof van Twente) allerlei vertegenwoordigers van natuur gerelateerde organisaties zoals:
NMRH (Natuur en Milieuraad Hengelo), NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk), KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging), IVN (Instituut voor Natuureducatie) en KMTP (Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde - Groei & Bloei) en de Bijenvereniging.
Vanuit de Gemeente zitten beleidsmedewerkers van Wegen-Groen en Water, Cultuurtechniek en Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en soms de verantwoordelijke wethouder aan tafel. De Gemeente is ook voorzitter van dit overleg.

Op de agenda staan natuur gerelateerde onderwerpen zoals promotie van Hengelo’s groen, hoofdgroenstructuur, excursies, invulling braakliggend terrein, bomenbeleid, bijenconvenant, onkruidbestrijding, enz. Afhankelijk van de agenda kunnen andere deelnemers aanschuiven.

Groei & Bloei faciliteert al jaren publiciteit voor een aantal van bovengenoemde organisaties. Op onze website staan regelmatig mededelingen van de NMR en IVN.
Als lid van Groei & Bloei mag u ook onderwerpen aandragen die dan door onze afdeling in het overleg worden ingebracht.

Medio 2015 is als gezamenlijke project het tegengaan van de verstening opgepakt. Dit is een oproep aan de burgers om verdere verstening van de eigen woonomgeving tegen te gaan en acties te nemen om het hemelwater op eigen terrein af te voeren i.p.v. via het riool. Op de website van de Gemeente Hengelo vindt u een flyer die door 5 partijen van de Groene Tafel is uitgebracht.  Per 1 januari 2018 is de Gemeente Hengelo, voorlopig voor 2 jaar, ook aangesloten bij Stichting Steenbreek.

Naast de organisatie en sponsoring van de jaarlijkse GroenMarkt achter de Hema, heeft de Gemeente Hengelo de afgelopen jaren een flink aantal activiteiten opgestart die de biodiversiteit in deze gemeente moeten vergroten. Voor een overzicht van deze acties zie lijst.

In de maand februari van 2020 hebben bewoners uit de wijk Woolde in Hengelo de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een verdere vergroening van hun eigen leefomgeving. Daarna komen andere wijken aan de beurt. Hiervoor is per wijk € 75.000,- beschikbaar! Voor tuinliefhebbers een mooie uitdaging om Hengelo nog groener te maken. Voor meer info klik hier  en op de website van de Gemeente Hengelo.