Hengelo e.o.

Taakomschrijving ledenadministrateur:

 - Het betreft het maandelijks verwerken van het mutatieoverzicht van de ledenlijst van onze afdeling. Vervolgens het versturen van een welkomstbrief met informatie over de afdeling Hengelo aan nieuwe leden en incidenteel het versturen van informatie per post.
Deze verwerking van gegevens beslaat ongeveer een half uur per maand aan werk.
- De ledenadministrateur is ook betrokken bij het up-to-date houden van alle e-mail adressen van leden en abonnees op de Flash Digitalis.
- Van de ledenadministrateur wordt tevens een actieve bijdrage verwacht bij het behouden en werven van leden. Hierbij te denken aan het doen van voorstellen m.b.t. het bereiken en interesseren van potentiële leden middels Facebook, nieuwsbrief, flyers, etc.
- Daarnaast zijn er +/- 6 bestuursvergaderingen, 2 gecombineerd met de activiteitencommissie en de jaarvergadering. Tussentijds communiceren we per e-mail met elkaar.
- Bij toerbeurt (afwisselend met andere bestuursleden) deelnemen aan Rayon (max. 4) - en landelijke (max. 2) vergaderingen
- De ledenadministrateur assisteert ook bij het organiseren van activiteiten zoals het Open Tuinen Weekend. Het bestellen van gadgets, extra tijdschriften t.b.v. de ledenwerving behoort ook tot de activiteiten.
- Zo nodig worden “hand- en spandiensten” verleend bij andere activiteiten hierbij ook te denken aan het up-to-date houden van onze Facebookpagina of hier een redactionele bijdrage aan leveren.

Een bestuursperiode is voor de tijd van 3 jaar en kan maximaal 2x verlengd worden.
Als bestuur proberen we onderling maximaal digitaal (daarom minder vergaderingen nodig) en met de leden te communiceren. Een goede kennis van internet, e-mail en MS-Office is daarom wel gewenst.

Als je van tuinieren houdt is het leuk en leerzaam om contacten met gelijkgestemden te hebben en een vorm van vrijwilligerswerk dat veel voldoening geeft.

Indien u belangstelling heeft voor deze leuke functie in een leuke omgeving van tuinliefhebbers kunt u contact opnemen via ons mailadres: info(at)hengelo.groei.nl.