Hengelo

De levende bodem

Op donderdag 18 april 2019 hadden we een lezing die nu eens niet belichtte wat er allemaal in de tuin boven de grond te zien is, doch nu wat er allemaal in de grond gebeurt en hoe cruciaal dat is voor het resultaat bovengronds. Een enthousiaste Alexandra Tempelman gaf een college geheten “De levende bodem”. Afgestudeerd op dit onderwerp deelde zij haar kennis met de geïnteresseerde aanwezigen middels een uitgebreide powerpoint presentatie. Aan de orde kwamen bodemeigenschappen, biologische activiteiten, kleine insecten, interactie tussen planten, milieufactoren, tuinbodem tot leven wekken en tuinplanten robuust maken. Door technische beperkingen van het internet konden helaas niet de bedoelde filmpjes worden afgespeeld. Zoals beloofd heeft ze de daarbij behorende linken aan ons doen toekomen.

Ter visualisatie van haar presentatie had ze een viertal bodemdoorsnedes meegenomen variërend van arme zandgrond tot rijke kleibodem. Om de bodem in onze tuinen te verbeteren was haar advies 3x per jaar langzaam werkende kalk toe te voegen en tussen de planten eigengemaakte compost of mulch aan te brengen.

Dat de aanwezigen dat al deden bleek vervolgens uit het testen van de grondmonsters die allemaal ruim van compostresten voorzien waren en allemaal de juiste zuurgraad hadden.

Voor de aanwezigen, maar ook voor degenen die er niet waren, zijn onderstaand de linken aan te klikken en heeft u daarbij een mooie inkijk van wat er zich allemaal ondergronds afspeelt en welk effect dat heeft op de planten- en bomengroei daarboven.

Film 1: Het verschil in beeld tussen strooisel laag afgebroken door schimmels en bodemdieren:
https://www.youtube.com/watch?v=Mxp1nnrUG0Q

Film 2: Regenwormen aan het werk:
https://vimeo.com/110880643

Film 3: Een film over bodemleven:
https://youtu.be/MlREaT9hFCw


Vijftigjarig jubileum in 2012

De afdeling Hengelo vierde in 2012 haar 50 jarig jubileum.
Op zondag 26 augustus is de jubileum dag geweest De foto's staan in het fotoalbum.
Een commissie is hiervoor een geruime tijd bezig geweest deze  jubileumdag voor te bereiden, nadat een “denktank” allerlei leuke ideeën had aangereikt.


Er was een receptie voor leden en andere genodigden en  een nazomermarkt bij deHoutmaat in Hengelo.
De receptie is gehouden van 11.30 uur tot 13.00 uur. Voor de toespraak van de voorzitterklik hier. Voor de leuke reportage van de Twentse Courant Tubantia, klik hier.

De markt was van 11.30 uur tot 17.00 uur. 


Meer dan 40 standhouders waren er met een ruime variatie in hun aanbod. Na de stortbui zijn enkele standhouders vertrokken. Ook voor gezinnen met jonge en opgroeiende kinderen was er genoeg te beleven, zie de foto's.

Klik hier voor de lijst met deelnemers.

Speciale gast: Het Nije huis, een inloophuis voor iedereen die kanker heeft (gehad) én hun naasten!

Alles is er bij het Nije huis op gericht om je verder te helpen na de diagnose kanker, ook om de naasten te steunen.

Daar ben je welkom om te praten maar ook voor een luisterend oor, een arm om je schouder, voorlichting, lotgenotencontact, therapie of een moment van rust en bezinning. Maar als je even niet bezig wil zijn met de ziekte en je zinnen wilt verzetten kan dat tijdens verschillende sportieve of creatieve activiteiten. 

Mieke van Ulden. (miekev(at)nulden.nl)